Công bố kế hoạch triển lãm: “Di sản Việt Nam – Góc nhìn mới” 09/08/2017

Việt nam – Truyền thống Ngàn năm

Có ngẫm chăng – Một mai Mai một

Việt Nam trải qua hàng ngàn năm, những huy hoàng trong quá khứ còn đọng lại đến nay chẳng còn là bao? Đó là nỗi đau đeo đẳng với mỗi bất kỳ người con đất Việt, lịch sử có lúc THĂNG lúc TRẦM, nhưng cha ông đã để lại cho thế hệ chúng ta kho tàng đồ sộ về di sản vật thể – phi vật thể,  bởi chúng ta đã từng có những giai đoạn VÀNG SON, đến nay mọi thứ còn lại phần lớn bị thất tán, biến dạng, hoặc chỉ là dấu vết mờ nhạt trong những cuộc khai quật khảo cổ.

Với tư tưởng mong muốn góp phần cùng xã hội CHẤN HƯNG văn hóa để thấy rằng nước Việt Nam từ xưa đến nay có bản sắc dân tộc riêng, Circle Group cùng với nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết cố gắng nghiên cứu và đề xuất một số hiện vật tiêu biểu của các triều đại rực rỡ đã qua, đặc biệt chú trọng đến những vật phẩm được coi là nghệ thuật tín ngưỡng, tôn giáo hay biểu trưng cho vương triều, qua mỗi hiện vật trưng bày chúng ta sẽ phần nào hiểu hơn những giá trị nổi bật – thậm trí vượt bực không có giới hạn bởi không gian và thời gian, tự hào sánh ngang hàng với nhiều quốc gia trong khu vực trong cùng giai đoạn lịch sử.

Đồng thời Circle Group nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp ứng dụng kiến thức, vốn cổ vào những vật dụng thiết thực đáp ứng nhu cầu sử dụng của công chúng và mong rằng những vật phẩm đó được đối xử TRÂN TRỌNG như những gì cha ông ta đã từng đối xử? Khả năng và năng lực còn nhiều hạn chế, mong rằng những việc làm của chúng tôi được cộng đồng đón nhận và cùng chung tay để văn hóa Việt tiếp tục tồn tại và phát triển theo dòng chảy của thời đại.

Thắp sáng CỘI NGUỒN – TÔN VINH bản sắc

 

 

Tag :

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?