Lĩnh vực hoạt động

  • Tham gia tư vấn thiết kế các công trình nội ngoại thất
  • Tư vấn thiết kế sản phẩm điêu khắc ứng dụng
  • Sản xuất các phụ kiện phục vụ cho nội ngoại thất
  • Tư vấn phát triển sản phẩm tạo dáng công nghiệp
  • Cung cấp, cung ứng những giải pháp liên quan đến MTUD
  • Sản xuất, cung ứng sản phẩm cho các công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và nội ngoại thất
  • Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao hướng tới xuất khẩu
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?