tiếng đàn bầu

Đêm huyền diệu – Tiếng đàn Bầu

Trong cộng đồng các dân tộc trên thế giới, họ đã biết dùng “ngôn ngữ giao tiếp” khác nhau để […]

Đàn Bầu – Tinh hoa nhạc cụ dân tộc Việt Nam

Cây Đàn Bầu Việt Nam từ lâu đã là “Ông Hoàng” trong bộ tộc nhạc cụ truyền thống dân tộc, mà […]

1
X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?