“ĐEM QUÁ KHỨ TỚI TƯƠNG LAI” 18/06/2021

Sen Heritage luôn xác định chủ trương lấy công nghệ làm phương tiện, khoa học làm nền tảng, văn hóa làm trung tâm, con người làm chủ thể. Từ những mảnh vỡ quá khứ, Sen Heritage đã đưa ra các giả thuyết khoa học, và chưng cất những giá trị văn hóa truyền thống để tái đầu tư vào đời sống văn hóa Việt Nam đương đại. Tiếng nói của Sen Heritage là tiếng nói của Khoa học, của Văn hóa, thể hiện cụ thể qua Công trình nghiên cứu- Công nghệ ứng dụng- Sản phẩm tái lập.

Sản phẩm chính của Sen Heritage là các bản thiết kế công trình kiến trúc, các di sản văn hóa: điêu khắc, tượng pháp, các vật phẩm văn hóa, các sản phẩm khoa học thực tế ảo VR3D- thực tế tăng cường, Web app Tour360. Các sản phẩm này phục vụ công tác bảo tàng (trình bày thực tế ảo, thuyết minh), phục vụ giáo dục kiến thức lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam trong nhà trường, …áp dụng cho các chương trình, sự kiện, lễ hội quảng bá Di sản văn hóa Việt Nam, … ( PGS.TS. Trần Trọng Dương – Leaders & Cofounders )


Circle Group là thành viên đồng sáng lập ra SEN Heritage đồng thời đảm nhiệm việc triển khai nghiên cứu, sản xuất ứng dụng các đề tài nghiên cứu thành vật phẩm để đưa vào đời sống xã hội góp phần cùng Sen Heritage “Tái lập văn minh Đại Việt”.

 

Tag :

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?