bảo vật quốc gia tượng adida.

Vững niềm tin đầu xuân Tân Sửu 2021

Kỷ niệm mười năm thành lập và phát triển Circlegroup, kế hoạch phát hành tiêu bản bảo vật quốc gia […]

Tiểu bản Bảo vật Quốc gia tượng Adida trở thành vật phẩm chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) sẽ chính thức khai […]

Quá trình đúc BẠC phiên bản bảo vật quốc gia tượng Adida

Nghiên cứu, tiếp cận hiện vật, đề xuất triển khai, bắt tay phục dựng… với nhiều công đoạn với sự […]

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?