nghệ thuật

Phật tượng Việt Nam và một vài nguyên tắc nghệ thuật tạo tượng

Nếu như tháp là hình ảnh biểu trưng của Đức Phật vốn mang tính ước lệ, thì tượng lại thuộc […]

Nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Cambodia

PHẬT GIÁO TẠI CAO MIÊN   Cambodia mang nền văn hóa đậm dấu ấn của Hindu giáo và Phật giáo […]

Nghệ thuật và kiến trúc Đông Nam Á

Người dịch: Nguyễn Mai Hạ Quyên Nghệ thuật và kiến trúc Đông Nam Á được nhắc đến ở đây bao […]

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?