Clip triển lãm “Di sản Việt Nam – Góc nhìn mới” 11/08/2017

Mong muốn để di sản Việt Nam đời đời tỏa sáng, và chúng tôi hiểu rằng để mạch văn hóa tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hơn hết chúng tôi cần phải hiểu thông điệp của quá khứ và qua đó làm nền tảng cho sự tiếp mạch. Không chỉ chúng tôi, mà trong mỗi chúng ta mỗi hành động góp phần đưa di sản vào đời sống…

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?