Ý NGHĨA VÀ SỰ RA ĐỜI DỰ ÁN DANH TƯỚNG VIỆT NAM 09/06/2017


“Danh tướng Việt Nam” là thành quả hết mình của cán bộ tập thể Circle Group, sự ủng hộ của Hội Khoa học & Lịch sử Việt Nam, Liên hiệp CLB Unesco Hà Nội, sự tham gia tư vấn của các chuyên gia hàng đầu: Giáo sư,Viện sĩ, AHLĐ – Vũ Khiêu; Chủ tịch Hội sử học Việt Nam – Giáo sư Phan Huy Lê; Viện sĩ, AHLLVTND, Thượng tướng – Nguyễn Huy Hiệu, Nhà sử học Lê Văn Lan; Nhà sử học Dương Trung Quốc, NGND, họa sĩ Lê Thanh, PGS, TS nghệ thuật học Nguyễn Đỗ Bảo…

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?