LỄ RA MẮT DỰ ÁN DANH TƯỚNG VIỆT NAM 09/06/2017


Hướng về cội nguồn lịch sử, tự hào đi lên từ những nền tảng của cha ông là xu hướng, cũng là mong muốn của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Việc có một hình ảnh đặc trưng làm vật phẩm cho mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là vật phẩm về tiên tổ, về những vị anh hùng là mong muốn hết sức chính đáng của công chúng Việt trong thời đại ngày nay.

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?