Những hoạt động của Hội Quán Di sản (p1) 19/06/2017

Tôn chỉ:

“Tôn vinh bản sắc Việt

Tự hào truyền thống Việt”

Hội quán di sản ra đời với tinh thần nghiên cứu và đưa di sản vật thể, phi vật thể vào đời sống đương đại, đội ngũ là các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà thiết kế, kỹ thuật viên, các cộng sự đam mê và ý thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, hướng tới những hoạt động thiết thực để di sản Việt Nam đời đời tỏa sáng.

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?