[Tọa đàm thờ cúng tổ tiên đôi điều nhân nghĩa] Nhà sử học Dương Trung Quốc 12/12/2017

Có lẽ câu chuyện quan trọng nhất mà hiện nay chúng ta đang sống ở thời đại mà những hệ thống giá trị bị đảo lộn. Đặc biệt la những biến động về chính trị, biến động về dân tộc, biến động về lịch sử. Trong đó có cả sự ngộ nhân, có cả sự ngây thơ, có cả sự lừa lọc. Nó làm cho các hệ thống giá trị bị đảo lộn hết. Thời kỳ con tố bố mẹ…để bây giờ chúng ta nhìn lại chúng ta cảm thấy bị mất nền móng.
_Nhà sử học Dương Trung Quốc_

Tag :

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?