Nhà sử học Dương Trung Quốc và Bộ sưu tập Con giáp của tôi Tết Sung Túc Kỷ Hợi 2019 21/12/2019

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về bộ sưu tập Con giáp của tôi năm Kỷ Hợi 2019 – Tết Sung Túc. Con giáp của tôi là một hoạt động được Hội Quán Di Sản tổ chức thường niên.

X

Live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?